Geodeesia

Koostame erinevaid geodeetilisi aluseid projekteerimiseks ning ehitustele täitejooniseid. Ühtlasi teeme kõik geodeetilised alused oma projekteerimistöödele ja detailplaneeringutele. Vastavalt kehtestatud detailplaneeringutel teeme ka kruntimist ning viime krundid katastrisse.
Suuremad tööd on kõik meie koostatud detailplaneeringute geodeetilised alused ja detailplaneeringute kruntimine. Kõigi projektide geodeetilised alused.
KIVINUKA KV OÜ on huvitatud koostöö pakkumistest geodeetiliste tööde teostamiseks.

Anti Roosnupp Tel: 564 3711 , 660 2585
e-mail: kivinuka@kivinuka.ee